Regulamin

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z portalu radzynski.powiat365.pl
 2. Korzystanie z serwisu radzynski.powiat365.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu przez każdego użytkownika.
 3. Portal Tablica.Podhale.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach oraz transakcje i wszelkie umowy zawierane pomiędzy użytkownikami portalu.
 4. radzynski.powiat365.pl nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami serwisu, działa jedynie jako platforma internetowa kojarząca strony transakcji.
 5. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
 6. Prezentowane na stronach Serwisu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.
 7. Użytkownik serwisu akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z błędów w działaniu serwisu.
 8. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępu spowodowany jakąkolwiek awarią, przerwą techniczną, przerwą w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub innych działań sił wyższych.
 9. Użytkownikiem serwisu musi być osobą pełnoletnią, która ma ukończone 18 lat.
 10. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.
 11. Dodanie ogłoszenia na radzynski.powiat365.pl jest bezpłatne. Wyróżnienie ogłoszeń jest dobrowolne i podlega opłacie.
 12. Portal Tablica.Podhale.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania reklam i ofert na adres e-mail podany przy dodawaniu ogłoszenia lub rejestracji użytkownika. Oferty te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
 13. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień o wygasających ogłoszeniach na adres e-mail podany podczas zamieszczania ogłoszenia drobnego.
 14. Dane kontaktowe ogłoszeniodawcy oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

Dodawanie ogłoszeń:

 1. Zabrania się publikowania ogłoszeń których treść jest sprzeczna z obowiązującym prawem oraz łamiących niniejszy regulamin, a także niezgodnych z dobrymi obyczajami, reklamujących serwisy konkurencyjne, zamieszczanych wielokrotnie o tej samej treści.
 2. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
 3. Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia, edycji, zmiany kategorii, zmiany lokalizacji ogłoszenia i usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny i nie informowania o tym ogłoszeniodawcy.
 4. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących: rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa, materiałów erotycznych, środków farmakologicznych, narkotyków, lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, broni i pozostałych towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski zakazany.
 5. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Ogłoszeniodawca może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
 6. Przed publikacją każdego ogłoszenia czy też wpisu do katalogu firm zostaje ono poddane moderacji, jeśli łamie ono niniejszy regulamin ogłoszenie/wpis zostaje ona w trybie natychmiastowym usunięte bez powiadomienia użytkownika. Okres oczekiwania na moderację ogłoszenia to 48h, a wpis do katalogu nawet do 7 dni.
 7. Zamieszczanie ogłoszeń drobnych oraz zwykłych w serwisie radzynski.powiat365.pl jest bezpłatne. Istnieje możliwość dodania ogłoszenia wyróżnionego oraz premium, które są płatne według cennika w dziale DODAJ OGŁOSZENIE.
 8. Ogłoszenie wyróżnione wyświetlane jest w takiej formie przez okres 30 dni, po czym w przypadku braku przedłużenia wyróżnienia jest ono wyświetlane w zwykłej formie ogłoszenia drobnego.

Postanowienia końcowe:

 1. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez powiadomienia użytkowników serwisu.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego ogłoszenia bez podania przyczyny i do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższej czynności.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go na stronie radzynski.powiat365.pl
 4. Portal Tablica.Podhale.pl jest otwarta na wszelkie sugestie użytkowników celem usprawnienia swojego działania. Propozycję zmian proszę nadsyłać poprze formularz kontaktowy.

Reklama